Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
15/11/2019 Functionele kracht en powertraining bij kinderen met Cerebrale Parese 160 yes
15/11/2019 Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) 166 yes
18/11/2019 Joining the dots: Social Competency, thriving academically, emotional well-being and Hearing Loss 118 yes
18/11/2019 Cerebrale Parese bij kinderen 120 yes
18/11/2019 ICF als denk- en handelingskader om maximale arbeidskansen te bieden in het kader van de activeringstrajecten 177 yes
19/11/2019 Opvoeden van gevoelige kinderen met een sterke wil 262 yes
19/11/2019 Leren lezen, schrijven en rekenen bij kinderen met een taalvertraging, een taalstoornis of dysfasie 263 yes
21/11/2019 Kan ik mijn leven nog sturen? 148 yes
21/11/2019 Ontmoetingsavond over NAH: met getuigenis van Geert Wellens en Renilde Kaerts 314 yes
22/11/2019 Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 153 yes
25/11/2019 Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas 129 yes
25/11/2019 Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag 172 yes
26/11/2019 Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans 143 yes
26/11/2019 (Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht 149 yes
27/11/2019 Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan met online risico’s zoals cyberpesten en sexting? 144 yes
28/11/2019 Praktijkdag voor en door (psycho)motorisch therapeuten 121 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Voormiddagsessie 154 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Namiddagsessie 155 yes
02/12/2019 Teamcoaching voor leidinggevenden 169 yes
02/12/2019 Hoe omgaan met karakterverandering en emoties bij mijn familielid met NAH? 286 yes
02/12/2019 Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn veranderd karakter en emoties? 287 yes
05/12/2019 Cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering,... What's in a name? 136 yes
05/12/2019 Omgaan met veranderde rollen en sociaal netwerk binnen het gezin 288 yes
06/12/2019 Symposium ADHD (voor professionals) i.s.m. Centrum ZitStil 115 yes
06/12/2019 Symposium ADHD (voor ouders) i.s.m. Centrum ZitStil 115 yes
09/12/2019 OMFT-1 Basiscursus 113 yes
09/12/2019 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten 137 yes
09/12/2019 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop 173 yes
11/12/2019 Hoe werkt het geheugen en hoe hou je het als senior op punt? 266 yes
12/12/2019 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 122 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 170 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving (voor studenten VIVES) 170 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 171 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug (voor studenten VIVES) 171 yes
12/12/2019 Omgaan met emoties en gedrag na NAH 289 yes
16/12/2019 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 124 yes
17/12/2019 Omgaan met cognitieve gevolgen na NAH 290 yes
11/02/2020 ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen 179 yes
26/02/2020 Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de WISC-V e.a. 135 yes
09/03/2020 OMFT-1 Basiscursus 174 yes
18/06/2020 OMFT-2 Verdiepingscursus A 175 yes
10/12/2020 OMFT-1 Basiscursus 176 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140