Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
21/03/2019 Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor hulpverleners 046 yes
22/03/2019 Rouw en verlies bij NAH 067 yes
23/03/2019 Omgaan met faalangst en een laag zelfbeeld bij kinderen met DCD 237 yes
26/03/2019 Wat is NAH, oorzaken en gevolgen (voor studenten) 213 yes
27/03/2019 Snoezelen met baby’s, een leuke uitdaging! VOLZET 238 yes
28/03/2019 Omgaan met veranderd gedrag en emoties na NAH 214 yes
28/03/2019 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 215 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces 047 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces (voor studenten VIVES) 047 yes
29/03/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 048 yes
29/03/2019 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 069 yes
01/04/2019 Veerkracht bij kinderen en jongeren 070 yes
01/04/2019 Basiscursus PROMPT 071 yes
01/04/2019 Mijn familielid met NAH neemt zo weinig initiatief, is het niet willen of niet kunnen? 216 yes
01/04/2019 Ik heb NAH en ik kom soms moeilijk tot actie, hoe komt dit? 217 yes
04/04/2019 Hoe kan je je familielid met NAH het beste ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen? 209 yes
04/04/2019 Zorg voor jezelf als mantelzorger, in de zorg van personen met NAH 218 yes
08/04/2019 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 021 yes
08/04/2019 Oplossingsgerichte interventietechnieken voor het werken met kinderen en jongeren 022 yes
08/04/2019 Training Diversiteitsbewuste Communicatie 072 yes
09/04/2019 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 024 yes
09/04/2019 Hoe verbinden we aanleg en context? 025 yes
09/04/2019 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 026 yes
09/04/2019 Zelfverwonding en identiteitsontwikkeling in de adolescentie 027 yes
09/04/2019 Autisme in het gezin 028 yes
09/04/2019 Hoor eens! Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat binnen gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen 029 yes
10/04/2019 Angst- en stemmingsproblemen na hersenletsel 030 yes
10/04/2019 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 031 yes
10/04/2019 WRITIC 032 yes
10/04/2019 Psychopathische trekken bij minderjarigen: het taboe voorbij 033 yes
11/04/2019 Psychotherapie bij kinderen met ASS 034 yes
11/04/2019 Hulpverlening aan ouders en kinderen in scheidingssituaties 035 yes
11/04/2019 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 036 yes
11/04/2019 Taalmaatjes: Logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 037 yes
11/04/2019 Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel 038 yes
11/04/2019 Samenwerken aan veiligheid 040 yes
15/04/2019 KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar 073 yes
16/04/2019 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) 074 yes
17/04/2019 Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 039 yes
17/04/2019 ACT in actie 075 yes
18/04/2019 Hodson en Paden 076 yes
25/04/2019 Stevig in je Schoenen – Lekker in je Vel! met de systeemgerichte integratieve methode “Ho, tot hier en niet verder…!” 077 yes
25/04/2019 Hoe omgaan met karakterveranderingen na NAH? 219 yes
25/04/2019 Opvoeden van een meerling: op school en thuis 239 yes
26/04/2019 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 109 yes
26/04/2019 De werking van het brein, herstel-mechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH 220 yes
29/04/2019 Train-de-trainer: 'Eigen baas over je gedachten!' 087 yes
29/04/2019 Omgaan met cognitieve gevolgen na NAH 243 yes
06/05/2019 Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD) 108 yes
06/05/2019 KOP OP: Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel? 258 yes
07/05/2019 Omgaan met vermoeidheid na NAH 221 yes
08/05/2019 Cursus NAH-mindfulness: een kennismaking 222 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (vm) 078 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (nm) 079 yes
09/05/2019 Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht bij mijn partner met NAH? 223 yes
10/05/2019 Ticstoornissen bij kinderen 049 yes
14/05/2019 Vermoeidheid na NAH - nieuwe datum 010 yes
14/05/2019 Hoe kunt u vlot werken met schrijftolken en afstandstolken? 233 yes
14/05/2019 "How2talk2kids" , een nieuwe manier van communiceren met kinderen! 240 yes
14/05/2019 Hoe omgaan met macht en gezag in de opvoeding? 241 yes
15/05/2019 Het gezin na NAH, hoe pak je het aan? 224 yes
15/05/2019 Het gezin na NAH. Hoe ga je ermee om als kind van een ouder met NAH? 225 yes
16/05/2019 Cerebraal visuele stoornissen bij kinderen 050 yes
23/05/2019 Insigt: “En? Wat nu?” 090 yes
03/06/2019 Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken 080 yes
03/06/2019 Hoe omgaan met vermoeidheid bij mijn partner met NAH? 226 yes
03/06/2019 Ik heb NAH en ik ben zo moe? Hoe komt dit? 227 yes
05/06/2019 Wat na NAH? 228 yes
06/06/2019 Voeding en prematuriteit 051 yes
07/06/2019 COMET: Werken aan je zelfbeeld - Een cognitief-gedragstherapeutische interventie 081 yes
11/06/2019 Symposium DCD: coaching in de context 093 yes
20/06/2019 Basisinformatie over de oorzaken en gevolgen van NAH 229 yes
20/06/2019 Ziekte-inzicht en aanvaarding bij NAH 230 yes
21/06/2019 Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden 082 yes
01/07/2019 Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000 083 yes
01/07/2019 Leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen verhogen: een effectieve aanpak 094 yes
02/07/2019 Beter begrijpend lezen 095 yes
02/07/2019 Ervaar TOS (voormiddag) 096 yes
02/07/2019 Depressieve symptomen bij kinderen en jongeren 101 yes
03/07/2019 Hanencursus® ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (PDMT) Hanen Certificeringsworkshop 097 yes
04/07/2019 OMFT-1 Basiscursus 098 yes
05/07/2019 Training Foto-interview 100 yes
08/07/2019 Trauma bezien vanuit talent en veerkracht 102 yes
11/07/2019 Inleefsessie Autisme 103 yes
11/07/2019 Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd-, Nek- en Orofaciale aandoeningen (ETT-HNO) 105 yes
12/07/2019 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 104 yes
12/07/2019 ASS en DCD: een domein in beweging? 106 yes
19/08/2019 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 084 yes
28/08/2019 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 099 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -