Visuele perceptie

Een kijk op het oog (online update 2012)

De plaats van de visuele perceptie in de totale diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen

Eén van de opdrachten van de huidige werkgroep Visuele perceptie bestond erin om via het uitwisselen van ervaringen, kennis en literatuur op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van screening en therapie. De bundel ‘Een kijk op het oog’, in 1996 uitgegeven door Sig onder redactie van de toenmalige werkgroep, werd ons vertrekpunt. Het onderdeel over screening trok onze aandacht omdat evoluties zich vooral in dit domein afspelen. Algauw stootten we op vernieuwde en nieuwe tests. Het deel waarin het visueel-instrumentele systeem en het visueel-perceptuele systeem worden beschreven, behoeft geen aanpassing. We hebben vooral de screening aangepakt. De aanpassingen, aanvullingen en bevindingen zijn ondertussen in een uniforme lay-out gegoten.

We zijn vertrokken vanuit de meest frequent gebruikte tests in de CAR. Het gaat vooral over visuele en visueel-motorische tests. We bespreken ook een aantal tests met visuele of visueel-motorische onderdelen. Daarnaast hebben we ook de tests uit de bestaande bundel nagekeken en zo nodig aangepast. In totaal gaat het om 10 tests.

De bespreking loopt gelijkvormig. We omschrijven elke test als volgt: het doel, de doelgroep, de afnameduur, de normering, het verloop, de aangesproken functies, de scoring en onze bevindingen. Het laatste punt is vanzelfsprekend gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de leden uit de werkgroep.

Overzicht van materiaal (update 2012) - PDF-formaat (downloaden en afdrukken)

De opmaak van het materiaal sluit aan bij de oorspronkelijke uitgave uit 1996 (losbladige map). De inleiding en fiches per test kunnen er een plaats in krijgen (nieuwe tests als aanvulling, vernieuwde tests ter vervanging).

Complete pakket in één PDF

U kunt ook het complete pakket in één PDF downloaden en afdrukken: inleiding + 10 tests

De inhoud van dit werkdocument is nog constant in evolutie. De werkgroep wil dit dan ook verder opvolgen.

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140