Lanceringsmoment SKO (SpraakKlankOnderzoek) (1/2)

Maak kennis met het nieuwe online onderzoek naar spraakklanken (code 125)

Praktisch
Type activiteit: Lanceringsmoment
Wanneer 04/09/2020
Uur 13:30 tot 15:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 0,00 - € 0,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 17/08/2020
Aantal uren vorming 0u
Ik schrijf me in

Korte historiek

De laatste jaren is er een veelheid aan nieuwe inzichten over het fenomeen spraakklankstoornis en zijn behandeling gepubliceerd. Bovendien hebben de normeringen van de bestaande Vlaamse spraakklanktests een zekere leeftijd. Een nieuw genormeerd onderzoeksinstrument drong zich dan ook op.

De ontwikkeling van het SpraakKlankOnderzoek SKO werd als project gestart in 2011 in het kader van de wetenschappelijke werking van Sig, met de steun van de Federatie van de Centra voor Ambulante Revalidatie.


Werkgroep SKO

Sig vond alle Vlaamse universitaire en hogeschoolopleidingen logopedie bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe spraakklanktest, samen met Joris Vanopstal, Jean-Pierre Martens en Ingrid Herreman. Bij de ontwikkeling van de test waren dit de voorwaarden:

 • Zowel de afname als de verwerking moeten comfortabel verlopen voor kind en onderzoeker. Daarom werd de test computerondersteund en modulair ontworpen en is elke module gekenmerkt door een korte afname- en verwerkingsduur.
 • De testresultaten moeten bijdragen tot een differentiële diagnose.
 • Bij de analyse van de resultaten wordt een gebalanceerde fonetisch-fonologische benadering gehanteerd. 

Basisonderzoek SKO

In september 2020 lanceren we het basisonderzoek van de SKO. Het is genormeerd voor kinderen van 2 jaar 6 maand tot 8 jaar. Het biedt een doorgedreven fonetische en fonologische analyse van de spraak. De module bevat in totaal 72 doelwoorden, i.c. 67 benoemwoorden en 5 nazegwoorden. De doelwoorden bevatten alle fonemen van het Nederlands en de meeste consonantverbindingen, zowel in initiale als in finale positie. Aangezien de fonetische en fonologische analyse door de computer gebeurt, zijn de resultaten onmiddellijk na de transcriptie van de responsen beschikbaar. 

Het rapport levert de volgende meetdoelen en lijsten:

 • PCC (percentage consonanten correct) 
 • Percentage omissies, substituties, distorsies en addities 
 • Percentage fonologische processen
 • Inventaris substitutie- en syllabestructuurprocessen
 • Fonetische foutencategorieën in percentages per consonant
 • Inventaris van alle foutencategorieën en processen per foutief geproduceerd woord

Maak kennis met het nieuwe SKO in september

Tijdens de lanceringsmomenten in september 2020 kom je meer te weten over de uitgangspunten, de afnameprocedure, de transcriptie en de meetresultaten. Je maakt kennis met het transcriptieprotocol en het automatisch gegenereerde rapport. Er is een praktijkonderdeel voorzien waarin je in kleine groepjes het programma kunt uitproberen.

De officiële lancering van het SKO in Sig Gijzegem (Aalst) is voorzien op

 • vrijdagnamiddag 4 september
 • donderdagnamiddag 10 september

Per lanceringsmoment max. 40 personen (1 persoon per organisatie/groepspraktijk). Inschrijven voor deze lanceringsmomenten is gratis. Later zijn er ook infosessies voorzien in alle opleidingen logopedie in Vlaanderen. Meer info hierover volgt via de opleidingen.

Info over kostprijs SKO

Het SpraakKlankOnderzoek (SKO) wordt uitgegeven door Sig vzw. We werken met een vaste licentieprijs van 400 euro (licentie voor 5 jaar). In deze licentieprijs zijn 10 afnames (credits) inbegrepen. Nadien worden afnames per pakket aangeboden:

20 afnames voor 140 euro
50 afnames voor 300 euro
100 afnames voor 400 euro

Mogelijkheid tot bestellen is voorzien na de lancering in september 2020.

 

Volzet? Schrijf dan in voor donderdag 10 september


 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140