EHBO-opfrissingscursus

Code 141

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 20/10/2020
Uur 08:00 tot 12:00
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 135,00 - € 108,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 09/10/2020
Aantal uren vorming 4u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

                                                                                                                                                            

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

EHBO
 

Inhoud

Het volgen van een jaarlijkse opfrissingscursus is een verplichting voor de EHBO-verantwoordelijken die een basisopleiding van 16 uur gevolgd hebben.

Het opleidingspakket EHBO werd aangepast waar nodig zodoende te voldoen aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. De richtlijnen van de Europese en Belgische reanimatieraad, FOD WASO, eigen kenniscentrum Liantis werden geïntegreerd in de diverse lespakketten.

De inhoud van de heropfriscursus werd aangepast aan de Covid 19 maatregelen. De cursist krijgt in de eerste module de nodige informatie inzake Covid 19. We bespreken het ziekteverloop, de besmettingsrisico’s, de nodige beschermingsmiddelen, de huidige evolutie en hygiënische maatregelen. Tijdens de tweede module gaan we dieper in op de benadering van een bewusteloos persoon en de specifieke reanimatietechnieken in het huidige Covid 19 tijdperk. Dit zowel theoretisch als praktisch met de nodige beschermingsmaatregelen. De derde module bestaat uit het bespreken en doceren van verschillende ziektebeelden zoals ademhalings- problemen, pijn op de borst, beroerte, flauwte, …. Het laatste deel bestaat uit casuïstiek.

Omwille van de huidige beschermingsmaatregelen is onderling contact verboden. Hierdoor zullen er van bepaalde zaken minder praktijkoefeningen zijn. Deelnemers die met succes deze jaarlijkse opfrissing hebben gevolgd, ontvangen een getuigschrift.

 

Door wie?

De lesgever is een instructeur van Liantis, een erkende organisatie om lessen te geven over en getuigschriften uit te reiken van ‘Hulpverlener EHBO’.

Voor wie?

Opfrissing voor wie eerder de basiscursus EHBO gevolgd heeft.
 

Over wie?

Alle leeftijden.
 

Praktisch

Informatiemap en koffiepauze inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140