Veranderd leven - Veranderd netwerk - Veranderde krachten

Over samenwerken met het netwerk en het krachtenperspectief als handelingskader bij personen met NAH

Praktisch
Auteur(s) Greet Demesmaeker Veranderd leven - Veranderd netwerk - Veranderde krachten
Prijs € 19,90
Extra 2020 - boek - 117 pagina's
ISBN 9789058731104
Categorie Hersenletsel (NAH)
Bestellen

Korte inhoud

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verandert je leven van de ene dag op de andere ingrijpend. Niets is nog zoals vroeger. Bovendien krijg je een hersenletsel niet alleen. Je partner, ouders, kinderen en kleinkinderen, je vrienden en collega’s, ze zijn allemaal mee betrokken en getroffen partij. Ook hun leven verandert. Voortaan staan zij - in meerdere of mindere mate - in voor de ‘mantelzorg’.

In de zorg voor de persoon met NAH zijn heel wat professionals actief. De vraag die in dit boek aan bod komt, is hoe je het best ondersteuning kan bieden, zowel aan de persoon met NAH als aan het veranderde netwerk van mantelzorgers rond hem/haar. Welke rol en positie neem je als professional in? Hoe laat je mensen in hun kracht? Wat zijn de noden en verwachtingen van (occasionele) mantelzorgers? Hoe beleven zij de veranderde zorgsituatie? Word je een soort ‘casemanager’ of een ‘netwerkcoach’? Het uiteindelijke doel is een betere kwaliteit van leven van de persoon met NAH én zijn/haar netwerk.

Het boek biedt theoretische achtergrond, maar is ook heel praktijkgericht (incl. opdrachten en reflectie over de eigen praktijk). Twee verhalen vormen daarbij de leidraad: de hoofdrolspelers zijn Nerea (een oudere vrouw met locked-in-syndroom) en Eva(een jonge vrouw met NAH). Hoe is hun leven veranderd? Hoe is hun netwerk veranderd? Vinden ze veranderde krachten in het veranderde leven?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die in Vlaanderen en Nederland betrokken is bij de zorg aan personen met NAH: (toekomstige) professionele zorg- en hulpverleners, mantelzorgers, beleidsmensen, enz. De focus ligt op de eigenheid van een zorgsituatie bij personen met NAH. Maar de aangeboden kaders overschrijden deze doelgroep: ze zijn toepasbaar voor elk netwerk dat te maken krijgt met een veranderde zorgsituatie en voor elke professional die ondersteuning biedt vanuit het krachtenperspectief.

Over de auteur

Greet Demesmaeker is lector/onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding Bachelor Orthopedagogie. Verder geeft zij, vanuit haar jarenlange ervaring als hulpverlener in de welzijnssector, coaching en vorming aan personen (met NAH), mantelzorgers en hulpverleners. Zij is ook lid van de Commissie Mantelzorg van Samana.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140