Suggesties voor een handelingsgerichte diagnostiek van de taalontwikkeling bij meertalige kinderen

Artikel in tijdschrift Signaal, nr. 99

Praktisch
Auteur(s) Hilde De Smedt, Hilde Roeyers en Lut Schelpe Suggesties voor een handelingsgerichte diagnostiek van de taalontwikkeling bij meertalige kinderen
Prijs € 0,00
Extra 2017 - tijdschrift - 18 p.
ISBN 07786026
Categorie

Korte inhoud

Veelal worden meertalige kinderen onderzocht met taaltests die genormeerd zijn op eentalige kinderen. Dit leidt voor het onderzoek van het Nederlands tot een overdiagnose aan taalproblemen. De laatste jaren wordt duidelijk dat ook de thuistaal van het kind in rekening gebracht moet worden. Dit helpt om een normale meertalige ontwikkeling te onderscheiden van een vertraging of stoornis. Meer en meer krijgt de diagnostiek van de taalontwikkeling bij meertaligen een kwalitatieve input. Zo wordt er meer gewerkt met testmodificaties om gangbare tests toch te kunnen gebruiken en een beter zicht te krijgen op de taalvaardigheid van een meertalig kind. Ook het in kaart brengen van de spontane taal krijgt extra aandacht. Ouders worden in dit proces benaderd als een bron van onmisbare informatie.

Het artikel geeft een overzicht van nuttige bevindingen en aanknopingspunten. Het wil in de eerste plaats de onderzoekspraktijk van de logopedist ondersteunen. Concrete instrumenten en materialen waarnaar verwezen wordt, zijn te vinden op een webpagina die bij dit artikel hoort.

Dit artikel is verschenen in nummer 99 van Signaal (april-mei-juni 2017). Naar aanleiding van het verschijnen van het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD) is deze publicatie momenteel gratis te downloaden.

> Download hier gratis het artikel

 

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140