KiddyCAT (P042)

Communication Attitude Test voor stotterende kleuters

Praktisch
Auteur(s) Martine Vanryckeghem en Gene Brutten KiddyCAT (P042)
Prijs € 59,00
Extra 2015 - testbatterij - 40 pagina's
ISBN 9789058730985
Categorie Spraak en taal
Bestellen

Korte inhoud

De KiddyCAT is een test om de communicatieve attitude van kleuters te meten. De test maakt het mogelijk om na te gaan of de spraakattitude van stotterende kleuters verschilt van die van niet-stotterende kleuters.
 
De KiddyCAT brengt de reacties van kleuters in kaart tegenover hun spraakvaardigheden. Dit toont het belang aan van de spraakgeassocieerde attitude als een gedragsmatige dimensie. Naast onvloeiendheid vormt ze een noodzakelijke aanvulling bij het identificeren van kinderen die stotteren. De therapeut krijgt dus een zicht op de inwendige reacties van een stotterend kind, reacties die aangekaart moeten worden om de therapie succesvol te laten verlopen en om vloeiendheid op lange termijn in stand te houden.
 
De KiddyCAT (Communicatie Attitude Test voor stotterende kleuters) werd ontwikkeld door Martine Vanryckeghem en Gene J. Brutten en verscheen in 2007 in de Verenigde Staten. Sindsdien is de waarde van het instrument internationaal onderzocht in veertien verschillende landen. Alle studies tonen consequent aan dat stotterende kleuters vanaf de leeftijd van drie jaar statistisch significant hoger scoren op de KiddyCAT in vergelijking met hun niet-stotterende leeftijdgenootjes. Zo staat ontegensprekelijk vast dat de KiddyCAT een bruikbare test is om te bepalen of stotterende kinderen, vanaf drie jaar, negatief denken over hun spraak en de manier waarop ze spreken.

De test is volledig psychometrisch onderbouwd en genormeerd voor Vlaanderen en Nederland. De normering dateert van 2013-2014 en is gebaseerd op 264 niet-stotterende en 249 stotterende kleuters.

Noot: scoreformulier en antwoordsleutel zijn opgenomen in de handleiding. Wie de handleiding aanschaft, kan het scoreformulier voor eigen gebruik kopiëren.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140