Symposium DCD i.s.m. IPVK: Coaching in de context

Meer informatie

‘Coachen in de context’ is het centrale thema van dit symposium over ‘Developmental Coordination Disorder’ of DCD . Deze motorische ontwikkelingsstoornis heeft ingrijpende gevolgen op het emotioneel en sociaal welbevinden van het kind, de adolescent en de volwassene met DCD. Hiervan zijn we ons hoe langer hoe meer bewust. Bovendien wijzen verschillende studies op een negatieve invloed van DCD op de fysieke fitheid, het lichaamsgewicht (risico op obesitas) en het energieniveau (vermoeidheid). We kunnen veel van deze secundaire problemen grotendeels de pas afsnijden als we de context (ouders, leerkrachten, enz.) inzicht geven in de moeilijkheden die de persoon met DCD in het dagelijks leven ondervindt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de context daadwerkelijk rekening houdt met de problemen van de persoon met DCD en zijn/haar omgeving aanpast.

DCD is nog onvoldoende bekend. Er is een grote nood om ouders, leerkrachten en al wie met de persoon met DCD omgaat te informeren en te coachen. Ook het kind of de jongvolwassene zelf heeft coaching nodig om met de motorische beperkingen te leren omgaan, en fysiek en psychisch gezond te leven. Coachen in de context is dus de opdracht!

Verschillende internationale gastsprekers brengen inspiratie mee uit Canada, Nederland en de UK. Ze reiken ons voorbeelden aan hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken. Verder vonden we personen met DCD bereid om te getuigen hoe zij ‘de context’ ervaren. Het wordt ongetwijfeld een boeiend symposium!

Meer info en inschrijven

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140