Symposium ADHD - Van dialoog naar trialoog i.s.m. Centrum ZitStil

Meer informatie

Symposium ADHD,

een samenwerking  tussen

Centrum ZitStil en Sig.

Samenwerking tussen kind/jongere, ouders en context, en hulpverleners/begeleiders is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving.

Sprekers brengen de laatste wetenschappelijke inzichten en illustreren deze met tal van good practices.

Deelnemers leren dat elke vorm van ondersteuning en behandeling alleen kans op slagen heeft wanneer drie partijen vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit hun specifieke rol samenwerken. Mogelijkheden en valkuilen, tools en hefbomen worden aangereikt om deze samenwerking optimaal uit te bouwen.

Inschrijven

Het is mogelijk in te schrijven als professional of als ouder. Bent u professional en ook ouder, dan schrijft u toch in als professional. Wij rekenen op fair-play zodat er voldoende ouders kunnen inschrijven. Voor hen zijn er beperkte plaatsen voorzien.

Betalen via de KMO-portefeuille is NIET mogelijk wanneer u als ouder inschrijft, dit wordt gecontroleerd.

Let wel: de hele inschrijvingsadministratie gebeurt via Sig. U komt dus terecht op de website van Sig voor inschrijving en  facturatie. 

>> Ik schrijf me in als professional

>> Ik schrijf me in als ouder

 

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140