Leeswijzers ADHD voor leerkrachten en ouders

Meer informatie

DOWNLOADS bij Zorgpad ADHD

>> Leeswijzer voor leerkrachten

>> Leeswijzer voor ouders

In het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheid voor kinderen en adolescenten subsidieerde de FOD Volksgezondheid in 2016-2017 een project van achttien maanden met een ADHD-expert in elke Belgische provincie. Bedoeling was om hulpverleners degelijk te informeren over de diagnostiek en behandeling van ADHD op basis van de internationale richtlijnen en de adviezen van Hoge Gezondheidsraad. 

Door de samenwerking van de tien experten kwam men tot een website: het Zorgpad ADHD (www.adhd-traject.be) die deze informatie bundelt en ook praktische richtlijnen en hulpmiddelen  biedt voor de hulpverleners (formulieren, beslissingsboom, vragenlijsten, enz.).

Hoewel vanuit het project de prioriteit moest liggen op informatie voor hulpverleners, zijn er ook heel wat stappen gezet om deze gebruiksvriendelijk te maken voor personen met ADHD en hun omgeving (ouders, leerkrachten, enz.). Door de beperkte looptijd van het project is dit aspect echter onvoldoende uitgewerkt kunnen worden. Het finaliseren van de website is trouwens pas gerealiseerd nadat het project al afgelopen was door de extra inzet van een aantal ADHD-experten die toen al elders aan het werk waren.

In de Sig-intervisiewerkgroep ADHD werd de ervaring gedeeld dat ouders na het meedelen van de diagnose graag onmiddellijk informatie krijgen over ADHD, maar dat het voor hen niet eenvoudig is te weten welke informatie betrouwbaar is. De ouders verwijzen naar het Zorgpad ADHD leek ons niet evident, hoewel de adequate informatie (evidence based, practice based) daar mooi verzameld is.

In plaats van een afzonderlijke brochure te maken hebben we, met akkoord van de ontwikkelaars, een leeswijzer gemaakt voor de website van het ADHD Zorgpad. 

Omdat de leeswijzer bedoeld is voor ouders die recent de diagnose ADHD te horen kregen voor hun kind zijn de onderdelen “Wanneer denken aan ADHD” en “Prediagnostische fase” niet opgenomen in de leeswijzer.

De leeswijzer is geen papieren weergave van alle informatie die terug te vinden is op de website. Waar mogelijk proberen we te verwijzen naar uitgebreidere informatie op het Zorgpad via een link en een QR-code. Als de websitepagina te uitgebreid is, geven we de inhoudstafel van de pagina mee.

Door een beperkte aanpassing hebben we ook een versie van de leeswijzer gemaakt voor leerkrachten.

Handig printadvies: Met de meeste kopieertoestellen kun je de optie nemen om af te printen als ‘boekje’. Als je dan de papieruitvoer instelt op A3, krijg je mooie brochure die gevouwen op A4 komt. Met wat lijm in de papiervouwen of twee nieten lijkt het een echt boekje.

Sig-intervisiewerkgroep ADHD 
Veerle Pelckmans, Leen Ottevaere en Jannes Baert

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140