Insigt: "En? Wat nu?" Als gedragsproblemen de behandeling hinderen

Meer informatie

Hulpverleners uit de revalidatie-, gezondheids-, welzijns- en onderwijssector worden vroeg of laat geconfronteerd met kinderen en jongeren die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Het kan gaan om schelden, weglopen of agressie, maar ook om halsstarrig zwijgen of weigeren om mee te werken. Niet zelden staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg.

Hulpverleners zoeken naar verklaringen voor dit gedrag en zeggen: “Hij is onveilig gehecht”, “Zij is niet goed opgevoed”, “Zijn motivatie is weer ver te zoeken”, “Ze heeft een gedragsstoornis”. Dit toont aan dat theorieën over hechting, opvoeding, motivatie en ontwikkeling van kinderen een grote invloed hebben op hoe we over kinderen denken, hoe we met hen praten, welke vragen we stellen en welke betekenissen we aan hun gedrag geven.

Dit symposium wil de betreden paden verlaten en andere perspectieven bieden op moeilijk gedrag. De gastsprekers bieden invalshoeken die inspireren en helpen in het omgaan met gedragsproblemen. Naast het onderzoek dat ze voeren, staan ze dagelijks in de werkveld. Zij zullen een kader bieden waarmee je in de praktijk aan de slag kan.

Van harte welkom op donderdag 23 mei 2019 in VIVES Brugge voor een boeiende dag!

Meer info over het programma en inschrijven kan hier.

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140